Kollektsioon: Ieva Caruka

Ieva Caruka sündis 1964. aastal Lätis.

Niikaua kui ma mäletan ennast, olen alati joonistatud. See ei olnud, nii et mulle oleks antud mingi isiklik privileeg. Vastupidi, mul oli tunne, et ma ei olnud nagu kõik teised - mul ei olnud sõpru, ma ei käinud lasteaias. Ma joonistasin ja väljendasin oma tegelasi valjuhäälselt, panin nad rääkima ja suhtlema. Ma joonistasin ja rääkisin samal ajal.

Seal oli ainult üks probleem see et, pliiats läks liiga tihti nüriks. Ja ma söandasin kutsuda ligimesi appi ja nad kõik aitasid mul oma pliiatseid teritada. Tol ajal ei olnud markereid ega joonistuspliiatseid lihtsalt saada.

Siis viis elu mind Lätist Lvovi Lääne-Ukrainas, kus astusin Ukraina Trükitööstuse akadeemiasse raamatu graafika erialale.

Seal korraldasin esimesi näituseid, ja sain teada mida tähendab luua kunsti KGB järelevalve all, kus iga katse vabalt mõtelda tõi kaasa järelepärimisi ja ohte. Minu protest süsteemi vastu väljendus minu teoste avatud seksuaalsuses, mis oli nõukogude reaalsusele väljakutseid esitav.

Siis ma käisin Läti Kaunite Kunstide Akadeemias. See oli rahulik periood, kui suutsin vaikselt areneda ja mõista Ukrainas omandatud kogemusi ja teadmisi.

Teosed asuvad: Läti Kunstnike Liidu kollektsioonis, Ukraina riikliku kunstimuuseumi kollektsioonis, Mark Rothko kunstikeskuses (Daugavpils, Läti), Euroopa Komisjoni kollektsioonis (Brüssel, Belgia), Geidar Alijevi kunstifondis (Bakuu, Aserbaidžaan), Lätis Expresident V.V.Freiberga kollektsioonis ja teistes erakogudes Euroopas, Austraalias.

/

Ieva Caruka was born in 1964 in Latvia.

For as long as I can remember, I have always been drawn to art. It wasn't as if I was granted some kind of personal privilege. On the contrary, I felt that I was different from everyone else - I had no friends, I did not attend kindergarten. I expressed myself through my drawings, making my characters talk and interact. I would draw and speak simultaneously.

There was only one problem - the pencil would often become dull. I dared to ask my neighbors for help, and they all assisted me in sharpening my pencils. In those days, markers and drawing pens were not readily available.

Life then took me from Latvia to Lviv in Western Ukraine, where I enrolled in the Ukrainian Academy of Printing Industry, specializing in book graphics.

There, I organized my first exhibitions and learned what it means to create art under the scrutiny of the KGB, where any attempt to think freely resulted in inquiries and threats. My protest against the system was expressed through the open sexuality in my works, challenging the Soviet reality.

Later, I returned to the Latvian Academy of Fine Arts. It was a peaceful period during which I could quietly develop and apply the experience and knowledge I gained in Ukraine.

My artworks are housed in various collections: the Union of Artists of Latvia, the National Art Museum of Ukraine, the Mark Rothko Art Center (Daugavpils, Latvia), the European Commission (Brussels, Belgium), the Geidar Aliyev Art Fund (Baku, Azerbaijan), the collection of the former Latvian President V.V. Freiberga, and other private collections across Europe and Australia.

 • Ieva Caruka ÖINE PORTJEE / THE NIGHT PORTER
  Ieva Caruka ÖINE PORTJEE / THE NIGHT PORTER
  Tavahind
  €1.700,00
  Müügihind
  €1.700,00