Privaatsuspoliitika

KUNSTIRUUM e-poe isikuandmeid töötleb Kunstisõber  OÜ.


Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks. Isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Kunstisõber OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Kunstisõber OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad Tellija andmed (ees- ja perekonnanimi, e-maili aadress, telefoninumber, tellimuse tarnimise viis, kasutatud makseviis) ja e-poe kasutuslepinguga nõustumine. Isikuandmeid töötleb Kunstisõber OÜ. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks

Teenuse kasutajale, edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõtteile. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui andmeid töötleb seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks isik, kellel on selleks seaduslik õigus või kui see toimub Teenuse kasutaja isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada registrist. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

----

The personal data of KUNSTIRUUM e-store is processed by Kunstisõber OÜ.

The user of the service provides clear and informed consent to the service provider for the processing of their personal data. Personal data is entered into the customer register and used to provide sales services and offer goods to the service user.

Data communication between the client and banks, as well as the card payment center, is encrypted, ensuring the security of the client's personal and bank data. Kunstisõber OÜ is the responsible processor of personal data and transfers the personal data necessary for making payments to the authorized processor Maksekeskus AS.

The registered personal data includes the customer's data (first and last name, email address, phone number, order delivery method, used payment method) and acceptance of the e-store usage agreement. Personal data is processed by Kunstisõber OÜ. Personal data that is necessary for the mediation of the goods is forwarded to companies providing courier services. The protection of personal data is ensured by security measures, and the service provider undertakes not to forward registered personal data to third parties.

The service provider reserves the right to transfer data concerning the service user if the data is processed by a person who has the legal right to fulfill an obligation prescribed by law, or if this is done to protect the life, health, or freedom of the service user.

The user of the service has the right to check their personal data, as well as to change or remove it from the register. The user of the service provides consent to the service provider to send an order confirmation to the email address entered when placing the order.

The user of the service also provides consent to the service provider to send sales offers to the email address entered when placing the order if they have marked the corresponding consent with a checkmark on the order submission page in the corresponding window.