Privaatsuspoliitika

KUNSTIRUUM e-poe isikuandmeid töötleb Kunstisõber  OÜ.


Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks. Isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Kunstisõber OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Kunstisõber OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad Tellija andmed (ees- ja perekonnanimi, e-maili aadress, telefoninumber, tellimuse tarnimise viis, kasutatud makseviis) ja e-poe kasutuslepinguga nõustumine. Isikuandmeid töötleb Kunstisõber OÜ. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks

Teenuse kasutajale, edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõtteile. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui andmeid töötleb seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks isik, kellel on selleks seaduslik õigus või kui see toimub Teenuse kasutaja isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada registrist. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.